Seekatte

Die Seekatte is ons grootste maatjies. Ons poog om hulle nie net kognitief te ontwikkel nie, maar ‘n belangrike deel van ons taak is ook om hulle te leer omsien na die jonger kindertjies. Ons kweek ook empatie deur kwartaalliks ‘n uitreikprojek aan te pak. Hierdeur probeer ons die kindertjies se egosentrisme minder maak en hulle bewuswording van kinders om hulle meer.
Ons dagprogram behels die volgende: Elke dag se oggendkringe bestaan uit drie kontaksessies. Hierdie sessies sluit die ontwikkeling van vaardighede op 3 leerareas in, naamlik Huistaal, Wiskunde en Lewensvaardigheid. Hierdie leerareas word elke dag ontwikkel en sluit weekliks taal, musiek, persepsie, beweging, wetenskap en emosionele ontwikkeling in. Ons poog om gebalanseerde kindertjies graad 1 toe te stuur.

ONTMOET ONS JUFFROUENS

Charlotte Horak

Ek is Charlotte Horak en dit is vir my ‘n baie groot voorreg om met die 5 tot 6 jariges te werk. Hulle is baie dierbaar en spesiaal. Dit is wonderlik om aan die einde van die jaar te sien hoe hulle gegroei en ontwikkel het, sodat hulle die “Groot Skool” met vrymoedigheid kan instap, gereed vir die volgende fase van hulle jong lewentjies! Ek het my opleiding aan die Bloemfonteinse Onderwyskollege voltooi en het al in 1980 begin skoolhou. Ek het al meer as 15 jaar se ondervinding by die graad R groep. Vir my is dit baie belangrik dat elke kindjie moet weet dat God hom of haar uniek en spesiaal gemaak het.

Kwalifikasies:

BLOEMFONTEINSE ONDERWYS KOLLEGE
Onderwysdiploma (Junior primêr) (1979)
Uitkomsgebaseerde Onderwys (1998)
Hersiende Nasionale Kurrikulum (2004)

WERKSWINKELS & SEMINARE BYGEWOON IN KINDERONTWIKKELING:

ULTIMATE FIRES
Basiese Brandbestrydingskursus (2018)
Ontruimingskursus (2018)
Vlak 1 Noodhulp (2018)

Marie Sonnekus (Pastorale Berader en Spelterapeut)

Positiwe Dissipline en Emosionele Stimulering van Voorskoolse Kinders (2013)

THE CONNEXION (Dr. Melody de Jager)
Graad R opleiding (2013)

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT
Sensoriese Intelligensie (2014)

MIND MOVES (Dr. Melody de Jager)
Die Neurowetenskap van Leer (2015)
Die Neurowetenskap van Ontwikkeling (2015)
Die Neurowetenskap van Gedrag (2015)
Die Neurowetenskap van Uniekheid (2015)
Neuro-ontwikkelingsagterstande  (2015)
Speel klaar met lae Spiertonus (2017)
Speel klaar met Ouditiewe-, Spraak- en Taalagterstande (2017)
Disleksie en Ruimtelike Oriëntasie (2017)
Gravitasie Sekerheid (2017)
Leesbare Handskrif (2017)
Praktiese Werkswinkel (2017)

SAOU
Dissipline en gedrag (2011)
Graad R KAV(CAPS) (2013)
Fisiese ontwikkeling as voorvereiste vir breinontwikkeling (2014)
Assistente opleiding (2014)
Sensoriese Integrasie (2015)
Skoolgereedheid vanuit die KABV (2016)
Kennisbou: Geletterdheid (2017)
Oorgang van gr R na gr 1 (2017)
Vensters tot jou Persoonlikheid (2017)
Verhoudings maak saak (2018)
Waarom het ek Ja gesê? (2018)
Preprimêre Belangegroep (2018)
Living the rhythm of today (2018)

Kekkelbekkies Dagsorg

Seminaar om kinders met gedragshindernisse te verstaan en op ‘n positiewe wyse te hanteer (2015)

Maretha de Kock

Ek is Maretha de Kock en het in 2005 gematrikuleer. Ek is getroud met Mario en my eie klein lyfie, Mia, is in 2017 gebore. Ek is al vanaf 2007 die assistent by die Seekatklas. Ek dink graag aan myself as spontaan en vriendelik en kinders is my passie. Dit is vir my ‘n voorreg om deel te wees van so wenspan!

Awesome Image

By Kontiki is elke kleutertjie spesiaal. Elke kindjie se individualiteit en uniekheid word in ag geneem wanneer ons hulle voorberei vir skooltoetrede. Ons graad R-klasse voldoen aan departementele riglyne en volg die CAPS-kurrikulum.

Skoolure

  • Ma - Vr07:00-17:15
  • Sa - SoGesluit
  • SkoolvakansiesGesluit

  Besoek ons Facebookbladsy.

 
 

Kontak ons gerus

U kan ons gedurende skoolure kontak by.

  • Genl. Hertzogstraat 100
    Dan Pienaar, Bloemfontein
  • 051 – 436 3370
  • ontvangs@kontiki.co.za
© 2020 Kontiki Preprimêr. Alle regte voorbehou. Webtuiste deur Utilisoft